IDEM-sett

Om man ønsker at det som skrives på et ark, skal kopieres over på arket eller arkene under, brukes IDEM-sett.

IDEM-sett blir ofte kalt selvkopierende papir. Dette brukes i ordreblokker, timelister, kjørebøker osv. IDEM-sett kan trykkes i sort/hvitt eller med 4 fargers trykk, og vi kan påføre logoen din og budskapet ditt på alle arkene. Vi kan levere IDEM-sett i både store og små opplag. Ja så langt ned som i et opplag på 1 stk.

Noen av våre oppdrag