FILOVERFØRING

Trenger du å sende oss store filer?

Bruk verktøyet du finner på WeTransfer eller Filemail. Bruk adressen «post@askerprint.no» som mottaker av filen du vil sende.

Hvorfor bruke dette verktøyet?

Når digitalbilder og andre digitale kilder skal trykkes, er som oftest filene ganske store – flere titals, kanskje flere hundre MB. Mange e-postløsninger setter begrensninger på hvor store vedlegg som kan sendes, og vil dermed som oftest hindre sending av filer til trykk.

Derfor anbefaler vi å bruke dette filoverføringsverktøyet når du skal sende oss digitale bilder eller andre typer filer. Dette er en sikker og stabil måte å overføre filene på.

Er det trygt?

Filene vil lastes rett opp til beskyttede servere, og ikke være tilgjengelig for noen andre enn Asker Print. Det er ingen fare for at filene som sendes skal komme i hendene på uvedkommende. Vi får beskjed når filen er klar til å lastes ned, og du vil motta en kvittering på at vi har hentet den. Enkelt og greit!

FILOVERFØRINGSVERKTØY