Asker Print sikrer presis levering

Vi sørger for pakking og distribusjon av trykksaker til dine avdelinger, forhandlere eller kunder. Fra markedsføringsmateriell til hoteller i Norge og Norden til kataloger og giroer til medlemmer, tilbyr vi en omfattende utsendingstjeneste.

«Plastpakking» er vår kostnadseffektive løsning for samtidig utsendelse av flere elementer til kunder. Vi tilbyr også adresserte utsendelser, for eksempel medlemsblader som Signaler, magasinet Vasetstikka og brev fra Støtteforeningen for Kreftrammede. Vi sikrer at dine adresserte utsendelser når rett mottaker til rett tid, og vi kan tilby veiledning for de beste portorabattene hos Posten.

Fra pakking til adressering, fra små til store opplag – spør oss om utsendelsestjenester. Vi vet hva som skal til for å sikre at dine trykksaker når målgruppen på en effektiv og kostnadseffektiv måte.