Kataloger

Asker Print designer, trykker og distribuerer mange forskjellige kataloger.

En katalog forbindes ofte med produktkatalog, som mange bruker for å presentere produkter på en ryddig og oversiktlig måte. Den brukes ofte i kombinasjon med en tilsvarende presentasjon på nettet, noe som gir en sterk og troverdig presentasjon av firmaet og produktene. Undersøkelser viser tydelig at en katalog på papir blir lest, og det hele blir sett på som seriøst. Kombinasjon med nett og papir gir særdeles god tilbakemelding.

Noen av våre oppdrag