Spiraliserte bøker

Brukes i stor grad når trykksaken skal brukes hyppig, og da spesielt som et oppslagsverk.

Det brukes ofte som en produktkatalog, da det er enkelt og blå i, og ikke minst så legger alle arkene seg flatt på bakgrunnen uten bretter og andre forstyrrende bevegelser i papiret. Spiraliserte bøker er ofte brukt i håndverksbedrifter, og de egner seg flott til kokebøker, instruksjonsmanualer og lignende.

Noen av våre oppdrag