Tidsskrifter

Asker Print designer, trykker og distribuerer mange forskjellige tidsskrifter.

Tidsskrifter er en publikasjon som kommer ut med regelmessige mellomrom. Ofte er det fagtidsskrifter som f.eks. Tekna sin Vann.
  • Mange organisasjoner utgir tidsskrifter jevnlig, slik Norsk Osteoporoseforbund gjør med sitt tidsskrift Osteoporose.
  • Natur og Ungdom er en organisasjon som bruker tidsskrift i sitt opplysningsarbeid i miljøarbeidet, Putsj.
  • Akademikerforbundet bruker oss til å utgi tidsskriftet Signaler flere ganger i året. Vi trykker tidsskriftet, adresserer det og sender det ut til ca. 5000 medlemmer.

Noen av våre oppdrag